תקנון אתר המכירות DIYPRO.co.il – חנות מוצרים של מקצועניםהאמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מתאמי נוחות בלבד.


האתר מופעל על ידי חברת גלובוקס מסחר בע"מ ח.פ 513790501 ומשמש כחנות וירטואלית לרכישת מיטב המוצרים. המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר או באמצעות מכירה טלפונית. גלישה באתר ורכישת המוצרים מהווה הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנות מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.


 1. כללי


 1.  רישומי המחשב של גלובוקס מסחר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
 2.  רשאים להשתתף במכירות המוצעות באתר זה: כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. כמו כן בעל כתובת דואר אלקטרוני וכתובת פיזית בישראל.
 3. גלובוקס מסחר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר למנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או לבטל השתתפותו של גולש אשר התנהגותו אינה הולמת ושאינה לפי כללי ההשתתפות באתר זה.
 4. החברה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 5.  מובהר כי ייתכנו מקרים של טעויות ביחס למידע על המוצרים לרבות מחירם. טעויות אלה הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות בהקלדה, במקרה זה לא יוכל הקונה ליהנות מהטעות והוא יהי זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
 6. מחירי המוצרים רשומים לצד כל מוצר מהמוצרים באתר, מובהר בזאת כי חברת גלובוקס מסחר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר מבצע בכפוף לכך שהמבצע היה בתוקף במועד הרכישה.
 8. החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך, כמקובל. למשתמש לא תהייה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה הכרוכה ונובעת מכך.
 9. המידע המופיע באתר, נמסר על ידי יצרני ו/או יבואני אותם מוצרים. מובהר כי גלובוקס מסחר אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. גלובוקס מסחר לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שהתקבל כאמור מצד ג'.
 10. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
 11. חברת גלובוקס מסחר ו DIYPRO.co.il שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב, או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים, אלה אם ציינת כי אינך מעוניין בכך. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף לכל דין, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
 12. הגבלת פרטיות -החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ולכן פרטי הלקוח לעולם לא יעברו לצד שלישי.
 1. הליך הרכישה

משתמש באתר אשר חפץ לרכוש פריט, ירשם באתר וימסור את פרטי הזיהוי הנכונים שלו לרבות: שם מלא, כתובת פיזית, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. מילוי הפרטים הנכונים הינו הכרחי כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות. שאם לא כן לא תוכל גלובוקס מסחר להבטיח את ביצוע ההזמנה
 1. הליך השלמת הרכישה מותנה באישור שהמוצר המבוקש נמצא במלאי בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תחשב ההזמנה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת האשראי, נפעל בהליך אספקת המוצר. במידה והמוצר לא קיים במלאי, תשלח הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון ויינתן זיכוי בסכום ששולם.
 2. גלובוקס מסחר לא תהייה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם לקונה עקב אי קבלת המוצר המבוקש, עקב חוסר במלאי.
 3. גלובוקס מסחר לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או אשר נקלטו באופן משובש גם אם מקור התקלה במערכת גלובוקס מסחר. הזמנות ועדכונים הנעשים על ידי מבצע הפעולה חייבים להיקלט במערכת גלובוקס מסחר באופן תקין ומסודר כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הדרוש. כל הזמנה שנקלטת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת הזמנה, שכן אישור זה כפוף לבדיקות נוספות שעורכת גלובוקס מסחר.
 4. גלובוקס מסחר עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים בחנות זו את מרבית המידע לצורך החלטה לגביי קניית המוצר. הצגת גוון הצבע הנבחר הינה המחשה בלבד ומובן שכל מסך מציג את הגוון בצורה אחרת. במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לתמונה, הנתונים בכתב הם המחייבים. התמונות המוצגות באתר הן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את גלובוקס מסחר או מי מטעמה.
 5. חלק מהמוצרים באתר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודות האחריות תהייה מטעם היצרן ואו היבואן לפי העניין. האחריות הבלעדית למוצר, איכותו, טיבו ועמידותו חלה אך ורק עליו ולא על גלובוקס מסחר. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע הקנייה, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד גלובוקס מסחר ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לאחריות אלה כנגד בעל האחריות בלבד.


 1. אספקה והובלה

 1. זמן האספקה הינו אך ורק בימי עסקים בלבד והם: א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ואינו כולל ימי ו', שבתות, ערבי חג, חול המועד וחגים. הזמנות שבוצעו ביום ה' עד מוצ"ש, ייחשבו כאילו הוזמנו ביום א'. הזמנות שבוצעו בערבי חג, חגים וחול המועד, זמן האספקה יחל אחרי החג, ביום העסקים הראשון ובכל מקרה רק ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 2. גלובוקס מסחר לא תהייה אחראית לעיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות, שביתות, סגרים וכדומה.
 3. אחריותה של החברה בקשר לאיחור, עיכוב או כשל באספקת המוצרים שהוזמנו באתר, תוגבל להיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. גלובוקס מסחר או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר נגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות, תהא התביעה אשר תהא, לרבות, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לארץ או המוגבל מבחינה ביטחונית. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות לשימוש במעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. משלוח מעל 20 ק"ג יסופק לקונה עד למקום הכניסה לבניין, מובהר שהשליח לא יעלה את המוצר עד לדירה ו/או המשרד. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, תהא החברה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה עבור הובלה רגילה.
 5. הקונה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. הרוכש יציין במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי. על מנת לעשות כן, ייצור הקונה קשר עם שרות הלקוחות ויתאם מראש את מקום האיסוף ומועדו. איסוף עצמי על ידי בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת"ז וכרטיס האשראי בלבד.
 6. חומרים מסוכנים אשר ניתנים לרכישה באתר ייאספו באיסוף עצמי, אלה אם סוכם אחרת.
 7. במידה ויתברר לגלובוקס מסחר כי אינה יכולה במסגרת אמצעיה הרגילים לספק את המוצר ו/או השירות לקונה במקום מגוריו, תהייה רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר לקונה.

 1. ביטול הזמנה

 1. בהתאם לחוק להגנת הצרכן התשמ"א -1981 (להלן-חוק להגנת הצרכן) רשאי הצרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני ישירות לחברה עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי(המאוחר מבניהם) ובצרוף החשבונית המקורית. ביטול העסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לגלובוקס מסחר באמצעות שליחת הודעה מכרטיס הלקוח שלך ו/או באמצעות שליחת מייל כמופיע באתר.
 2. במידה והמוצר יוצר במיוחד עבורך בהזמנה מיוחדת, יחול סעיף 14(ג) סעיף קטן ג': טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ועל כן לא ניתן לבטל את ההזמנה לאחר תהליך הייצור.
 3. ביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול העסקה/רכישה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המציע, תתבקש להחזיר את המוצר למשרדי החברה. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ולא נעשה בו כל שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ולא בוצעה בו הרכבה כל שהיא. תחזיר גלובוקס מסחר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול, את אותו החלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כל שהוא, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. הקונה ידאג להחזרת המוצר לחברה במקום עסקה, על חשבונו. מובהר בזאת, כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל הנכס, במידה והנכס נשוא העסקה נשלח מהספק או מהחברה לחברת השילוח.
 4. ביטול עקב פגם: במקרה של ביטול מבצע העסקה עקב פגם או אי התאמה בנכס נשוא חוזה או עסקה לבין הפרטים שנמסרו לו מאת גלובוקס מסחר, תחזיר החברה למבצע הפעולה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול, את אותו החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו ולא תגבה דמי ביטול כל שהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במשרדיה. את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית על כל חלקיו. החזרת המוצר הינה תנאי להשבת סכום העסקה. 
 5. ביטול מכירה על ידי גלובוקס מסחר: החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  1. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או שירות כלשהוא.
  2. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ו/או ביצועה.
  3. אם יתברר לחברה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע הקנייה ו/או צד ג' כלשהוא.
  4. הודעה על ביטול המכירה תמסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ההרשמה.
 6. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה ו/או בתנאי תקנון זה או האתר, תהא לבית משפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.